DemenChat


ShoutMix chat widget

Rabu, 11 November 2009

[Lirik Lagu] 2PM - Vol 1: 1:59PM


01. My Heart

My heart...
My heart... is still looking at you

we ironji morugesso
gunde, momchursu ga obso
shimjangi marur dudjir anha
shimjangi... marur dudjir anha

Why? Why?!
I can't stop it now,
I don't know why I'm like this
I'm still into you
My heart... is still... beating... for you...02. Heartbeat

Can you feel my heartbeat?

Heartbeat (beat, beat, beat beat)
Heartbeat (beat, beat, beat beat)

niga jidbarbgo tonan shimjangi
ajigdo thwigo isso
gugodo... norur hyanghe...


ijuryogo amuri noryoge bwado
seroun saramdurun amuri manna bwado
gyesog dashi to dashi
dorasomyon we ni sengagman nanunji
an halle guman halle
amuri ne jashinur dallego to dalle
bwado amu soyongi obso
ne shimjangi gojangna boryosso we

we ajigdo nanun iron babo gathun jisur hanunji
moriron argenunde gasumun we ji mamderonji
norur jabgo nohjirur mothe jigum do niga naui gyothe
inun god gathe ibyorur midji mothe

nugur mannado maum sog hangosun
yorji mothago gyesog ni jarir biwonwa
olliga obnunde urjido morundago we midnunji
gasumi we marur an dudni~

LISTEN TO MY HEARTBEAT (IT'S BEATING FOR YOU)
LISTEN TO MY HEARTBEAT (IT'S WAITING FOR YOU)
kuthnadanun gor ajigdo molla
we ironunji ihega anga
LISTEN TO MY HEARTBEAT (IT'S BEATING FOR YOU)
LISTEN TO MY HEARTBEAT (IT'S WAITING FOR YOU)
noui sengage ajigdo apha
gasumi twirthe mada sengag na~

ijoya he ijoya sarsu isso
jiwo boryoyaman he an guromyon nega jugo (jugo~)
STOP TRYING TO GET HER BACK--SHE AIN'T COMING
SHE'S GONE--GOTTA BE MOVING ON
gasso oji anha gunyon ni sengag haji anha

gunyonun nega gidarinungor
jonhyo morun che jar sargo isso~
gunyonun imi nar ijosso wanjonhi jiwosso
we nanun gurohge mothani

LISTEN TO MY HEARTBEAT (IT'S BEATING FOR YOU) (YOU~)
LISTEN TO MY HEARTBEAT (IT'S WAITING FOR YOU) (WAITING FOR YOU~)
kuthnadanun gor ajigdo molla (molla~)
we ironunji ihega anga (ji ihega anga~~)
LISTEN TO MY HEARTBEAT (IT'S BEATING FOR YOU) (YOU~~)
LISTEN TO MY HEARTBEAT (IT'S WAITING FOR YOU) (OOH~)
noui sengage ajigdo apha (apha~)
gasumi twirthe mada sengag na~
(twirthe mada sengag na~)

My heart is beating... faster and faster
My heart is beating... faster and faster

My heart is beating... faster and faster
My heart is beating... faster and faster


03. Gee Dah Ree Dah Jee Cheen Dah

gidarida jichin da YOU KNOW?

gidaridaga jichinda... MM~
YOU KNOW non~ non ne mam ani OOH~ (YOU KNOW, YOU KNOW)
gidaridaga to jichinda... MM~
nonun ajigdo nar gioghani OH NO, NO~~

haruga jinado nan norur mod ijo
handari jinado nan norur mod nwajwo
ajigdo nor wonhan ne mamur ani OH NO~ NO~~~

norur gidarida jichyo michigo
to haru haru meir gathi irnyoni gadgo
OH~ nan (na na na~~) gidaridaga nor gidaridaga
gumbang irado niga dashi orgodman gadgo
dwidorasomyon dashi norur borgodman gatha
OH~ nan (na na na na~~) jichyo michigo nan jichyo michigo YEAH

niga orka bwa to chamnunda (OH~ YEAH, YEAH~)
norur ajigdo nan gidarinda OH YEAH~~~
handari jinado nan norur mod ijo
irnyoni jinado nan norur mod nwajwo
ajigdo nor wonhan ne mamur ani OH NO~ NO~~~

norur gidarida jichyo michigo (OH~ NO~)
to haru haru meir gathi irnyoni gadgo (NO, NO~)
OH~ nan (na na na~~) gidaridaga nor gidaridaga YEAH
gumbang irado niga dashi orgodman gadgo (OOH, OOH~)
dwidorasomyon dashi norur borgodman gatha
OH~ nan (na na na na~~) jichyo michigo nan jichyo michigo YEAH~
OH YEAH~

we irohge nan jaku himdunde
moridsogi bogjabhe jugethne (YEAH, YEAH, YEAH~)
gidarigo gidaridon nainde
ajigdo soshigi obnunde (OH~~)
no teme urdon nega aninde
na teme tonar niga aninde (OOH~ YEAH, YEAH, YEAH..)
ocheso iron nega himdunde
otohge jigum nomu himdunde

irnyon irado nan gidarirgoya
shib nyonirado nan gidarirgoya
OH~ nan nan nan nan~ nan nan nan nan~
gidaridaga (OH!) nan jichyodo joha (OH~ YEAH)

norur gidarida jichyo michigo (jichyo michigo~~)
to haru haru meir gathi irnyoni gadgo (irnyoni gadgo)
OH~ nan (na na na~~) gidaridaga nor gidaridaga YEAH
(gidaridaga..)
gumbang irado niga dashi orgodman gadgo (OOH OOH~~~~)
dwidorasomyon dashi norur borgodman gatha
OH~ nan (OOH~) (na na na na~~) (YEAH, YEAH~)
jichyo michigo nan jichyo michigo YEAH~

04. Nuh Eh Geh Mee Chyuh Ssuht Dah

She's gone, gone (HA~)
She's gone, gone (OOH~ YEAH)
She's gone, gone (HA~~~)
She's gone, gone

Broken hearts

niga irosonda jabnun ne sonda purichinda
ajig saranghan dan mar moge gollyoso insa jocha motheda
dorason ni mosube onsesangi da huryojinda
da busojyoganda sarang hedon nardur jonbuda~~

nan noege... (I'M SORRY, GIRL)
michyosoda... (I'M SO SORRY, GIRL)
gu mardo mothan che nor boneda... OH~
ne gunyoga... (I'M SORRY, GIRL)
morojinda... (I'M SO SORRY, GIRL)
sarangi nege irorsun obda AH~

(AH, AH AH)

himdurda jichyoda gyorgug gu mardullo da kuthneda~
jinjja sarang hedamyon bonedallan mar hanado an dullinda~
dorason ni mosubman gyesog ne du nune baghinda
da busojyoganda sarang hedon nardur jonbuda~~

nan noege... (I'M SORRY, GIRL)
michyosoda... (I'M SO SORRY, GIRL) (OH~)
gu mardo mothan che nor boneda... OH~ OH~
ne gunyoga... (I'M SORRY, GIRL) (gunyoga~)
morojinda... (I'M SO SORRY, GIRL) (OH~ WO~)
sarangi nege irorsun obda AH~

Break!

HOW WILL I EVER KNOW?
WHY SHOULD I LET YOU GO?
we? WHY? WHAT ABOUT OUR LOVE?
CAN'T LET GO! YOU'VE RIPPED MY HEART (OH, NO!)

gandago andwendago mar jocha mothago
gujo barabon baborago yoghedo nujogo
haru michyoganun nar norur mod igo sanun nar
gamdanghar suga obso gure nan nege michyosso (OH!)

nan noege... (I'M SORRY, GIRL) (noege nan~ nan~)
michyosoda... (I'M SO SORRY, GIRL) (michyoda~)
gu mardo mothan che nor boneda... OH~
ne gunyoga... (I'M SORRY, GIRL) (OH~ OH~)
morojinda... (I'M SO SORRY, GIRL) (morojinda~)
sarangi nege irorsun obda AH, AH, AH~
(AH, AH AH)


05. Gimme The Light

Oh~ (oh~)... Hey girl
Oh~ (oh~)... I can't live without you
Oh~ (oh~)... I can't forget you
Oh~ (oh~)... Gimme the light

GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) gunyor nege dollyojwo
GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) shiganur dwedollyojwo
no tonago huhwe hago isso
cham babo gathji nan... we ijesoya AH

nomuna aphunde nor borsu obso
michirgod gathunde we nar tonasso
nar sumur shwirsudo~ obgo aphur borsudo obge~
mandurgo tonagaborini we

nor midji mothedon nega miwo (OH)
nor jikiji mothan nega shirho~
no obshin harudo (OH~) gyondirsu obnungor (OH)
nor borsu obnun nan nan jugo ganun gor...

GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) gunyor nege dollyojwo
GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) shiganur dwedollyojwo
no tonago huhwe hago isso
cham babo gathji nan... we ijesoya
GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) gunyor nege dollyojwo
GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) shiganur dwedollyojwo
otogheya nor chajursu isso
nege dedaphe jwo otohge hanunji

gwenchanhur gorago midonunde
amurohji anhur jur aranunde EH~
nor irhgoso nan odum sogur hyemene
onurdo nor chaja~ tonagan nor chaja~

nor midji mothedon nega miwo (miwo~)
nor jikiji mothan nega shirho (shirho~~)
dan irbun ircho do (OH~) gyondirsu obnungor (OH)
nor borsu obnun nan nan jugo ganungor~

GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) gunyor nege dollyojwo
GIMME THE LIGHT (OH~) (GIMME THE LIGHT) shiganur dwedollyojwo (OOH~)
no tonago huhwe hago isso (nan~)
cham babo gathji nan (OOH~ WO OH~) we ijesoya
GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) gunyor nege dollyojwo
GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) (GIMME THE LIGHT)
shiganur dwedollyojwo
otogheya nor chajursu isso
nege dedaphe jwo otohge hanunji

tonagan niga michige nar tara danyo
mogur jorunun godchorom (OH~) ne pirur mallyo
odgallyo borin uri inyon haru jongir
jonhwa giman barabomyo (OH~ WO~~) nan nor gidaryo
gasum apho ije da kuthnasso rago
marur hedo miryoni narur jabo (YEAH~)
nor jikiji mothan nega miwo shirho (HEY~ YEAH~)
biro hanure nor dollyo dallago.. GO... GO...

(HEY... HOH!)
GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) gunyor nege dollyojwo (HOH~ WO~)
GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) shiganur dwedollyojwo
(gunyorur dashi negejwo)
no tonago huhwe hago isso
cham babo gathji nan (AH HA..) we ijesoya (AH)
GIMME THE LIGHT (GIMME THE LIGHT) (OH!) gunyor nege dollyojwo (YEAH~)
GIMME THE LIGHT (OH~) (GIMME THE LIGHT) shiganur dwedollyojwo (dwedollyojwo)
otogheya nor chajursu isso (HA~ HA~)
nege dedaphe jwo otohge hanunji...


06. Back 2U

Ba-ba-ba-back to you...
Ba-ba-ba-back to you...

gojidmarun he onurdo darun yojarur ango
to morunun chog he~ jonhwarur khunhgo urgo issur nor armyonsodo

OOH~ OOH~ OOH~ onje buthonga
norur shwibge dehanunde nan igsughesso
OOH~ OOH~ OOH~ ne dwien hangsang
niga issogie midogie orisogossosso

jichir dero jichigo jillir dero jillyo borin no~
jigyob dorog huhwehe michidorog nega shirhodo~
non imi tonago obnunde
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...
meir gathun gojimar soge weroum soge gachyoso~
meir dud don byonmyong apheso imi ni mamun dachyosso~
ijeya niga boinunde
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...
(BACK TO YOU, BACK TO YOU...)

chingudur tume noui jarinun boijir anhgo
ne oren maumsoge imi non ne yojarago werobge nwadwosso

OOH~ OOH~ OOH~ onje buthonga
norur shwibge dehanunde nan igsughesso
OOH~ OOH~ OOH~ ne dwien hangsang
niga issogie midogie orisogossosso

jichir dero jichigo jillir dero jillyo borin no~ (NO~)
jigyob dorog huhwehe michidorog nega shirhodo~ (shirhodo~)
non imi tonago obnunde
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...
meir gathun gojimar soge weroum soge gachyoso~
meir dud don byonmyong apheso imi ni mamun dachyosso~
ijeya niga boinunde
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...

Ladies, if you feel me, sing a song like this
Fellas, if you feel me, sing a song like this~
Ladies, if you feel me, sing a song like this
(OOH~ OOH~ OOH) Ba-ba-ba-back to you

jichir dero jichigo jillir dero jillyo borin no
jigyob dorog huhwehe michidorog nega shirhodo
non imi tonago obnunde
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...
meir gathun gojimar soge weroum soge gachyoso~
meir dud don byonmyong apheso imi ni mamun dachyosso~ (MY BABY~)
ijeya niga boinunde
BACK TO YOU, BACK TO YOU, BACK TO YOU, BA-BA-BA-BACK TO YOU...
(BACK TO YOU, BACK TO YOU...)

Ba-ba-ba-back to you...07. All Night Long

Girl... Come a little closer..
Let me show you... what you've never felt before..

Yeah... Shh...
Come on
Yeah... Shh...


irohge durmane shigani chajawasso (YEAH)
nugubodado nan inarur gidaryosso (OH)
onurun nugudo arji mothedon
ne jinshimur noege boyojugesso

ja ginjangur puro ne pare angyoso
du nunur gamgoso sudjarur seobwa
ONE (ONE) TWO (TWO) THREE (THREE) FOUR (FOUR)
yorkaji ser dongan I'LL TAKE YOU TO MY ROOM

ALL~ NIGHT LONG, BABY, ALL NIGHT LONG nar badajwo
he thur thekaji (YEAH) nan nowa igo (SHH) shipho (BABY, I'M YOURS~)
yogiso (YEAH) baro yogiso nar anajwo (COME ON)
noui maumur (YEAH) naege horag hejwo (GIRL, YOU'RE MINE)

otohan mallodo sormyong har piryo obso (YEAH)
nowa nuni soro majuchin godmanuro do
nukirsu isso da arsu isso
niga ormana nege pajyo inunji

ja ginjangur puro nege dagawajwo
mangsoriji margo narur kog anajwo
do (do) do (do) jogum do
yongwonhi nowa idero igo shipho BABY

ALL~ NIGHT LONG, BABY, ALL NIGHT LONG nar badajwo (OH, OH~)
he thur thekaji (YEAH) nan nowa igo (SHH) shipho BABY~
yogiso (YEAH) baro yogiso nar anajwo (yogiso yogiso~)
noui maumur (YEAH) naege horag hejwo

YO!
sesange ban in yoja jung nan norur mannan gon
henguniranun marun nomudo phon hajiman
jigum nor bomyon gu mari nawa
barabonun ni nunbichi nawa
majuchir themyon ibeso araso nawa nawa
OH MY GOD ni burgun ibsullo ne bore ibmachwojwo
gyesog darkhomhan mardullo ne maumur nogyojwo
(yogi jogi jogi yogi jogi yogi jogi jogi)
no anin yojaga yojaro an boir thekaji

ALL~ NIGHT LONG (ALL NIGHT LONG) BABY, ALL NIGHT LONG nar badajwo (YEAH~)
he thur thekaji (OOH) nan nowa igo (SHH) shipho (shipho~)
yogiso (YEAH) baro yogiso nar anajwo (WOO!)
noui maumur (YEAH) naege horag hejwo

Yeah... Shh...
Come on
Yeah... Shh...

Yeah... Shh...
Come on
Yeah... Shh...


credits: HUAY @ AIGOO LYRICS [ http://aigoolyrics.net ]
hunting by ocha

3 komentar:

  1. aku tak tahan dengan lagu nya...
    best banget!!!!!

    BalasHapus

Yg Ngunjungi Ni Blog^^

FollowerS

About this blog

Demen@rsip